la web de

dissenyada per

Joaquim Montañés Blanch

si detectes algún problema en el disseny o visualització de la pàgina i vols entrar en contacte amb mi aquesta és l'adreça
si detectas algún problema en el diseño o visualización de la página y quieres ponerte en contacto conmigo ésta es la dirección