LIBROS

Font, V., Giménez, J., Larios, V. Zorrilla, J. F. (2012),  Competencias del profesor de matemáticas de secundaria y bachillerato. Publicaciones de la Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Burgués, C.; Castelló, M. J.; Codina, R.; Enfedaque, J.;  Font, V.; Giménez. J.; López, P.; Montanuy, M.; Rosich, N. y Servat, J. (2004). Matemàtiques i la seva didàctica. Barcelona:  publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona  (pp. 166)            

Godino, J.;  Font, V. (2003) Razonamiento algebraico para maestros. Universidad de Granada: Granada

 

Godino, J.; Batanero, C.; Font, V. (2003) Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros. Universidad de Granada: Granada

 

 

EDITORIAL ALMADRABA

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemáticas 1. Almadraba: Barcelona (pp. 440).

Bujosa, J. M.; Font, V. (1996). Lectura y representación de gráficas. Almadraba: Barcelona (pp. 135).

Bujosa, J. M.; Font, V. (1996). Lectura y representación de gráficas. Guía didáctica. Almadraba: Barcelona (pp- 89).

Cañadilla, J. LL..; Font, V. (1996) Polinomios. Almadraba: Barcelona (pp. 112).

Cañadilla, J. LL..; Font, V. (1996) Polinomios. Guía didáctica. Almadraba: Barcelona (pp. 75).

Fargas, M.; Font, V. (1996). Medida y Magnitudes. Almadraba: Barcelona (pp.119).

Fargas, M.; Font, V. (1996). Medida y Magnitudes. Guía didáctica. Almadraba: Barcelona (pp. 47).

Fargas, M.; Font, V. (1996). Trigonometría. Almadraba: Barcelona (pp. 92).

Fargas, M.; Font, V. (1996). Trigonometría. Guía didáctica. Almadraba: Barcelona (pp. 46).

 

EDITORIAL CASTELLNOU

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1999). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2. Guia didàctica. Castellnou: Barcelona (pp. 188)

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2. Castellnou: Barcelona (pp. 284).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1999). Matemàtiques 2. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia. Guia didàctica. Castellnou: Barcelona (pp. 222).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques 2. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia. Castellnou: Barcelona (pp. 327).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1998). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1. Guia didáctica. Castellnou: Barcelona (pp. 250).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1. Castellnou: Barcelona (pp. 318).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1998).Matemàtiques 1. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia Guia didàctica. Castellnou: Barcelona (pp. 314).

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques 1. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia. Castellnou: Barcelona (pp. 374).

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques 4t ESO (pp. 279). Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2004). Matemàtiques 4t ESO. Guia didàctica (pp. 172). Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 3r ESO (pp. 279). Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 3r ESO. Guia didàctica (pp. 172). Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2004). Matemàtiques 2n ESO. Guia didàctica Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques 2n ESO. Castellnou: Barcelona

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 1r ESO (pp. 302). Castellnou: Barcelona.

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 1r ESO. Guia didàctica (pp. 152). Castellnou: Barcelona.

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques 1. Guia didàctica (pp. 188). Castellnou: Barcelona

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 1 (pp. 381).  Castellnou: Barcelona

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques Aplicades a les CCSS 1. Guia didàctica (pp. 136). Castellnou: Barcelona

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques Aplicades a les CCSS 1 (pp. 335). Castellnou: Barcelona

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques 2. Guia didàctica (pp. 180). Castellnou: Barcelona

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques 2 (pp. 396). Castellnou: Barcelona

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques Aplicades a les CCSS 2. Guia didàctica (pp. 159). Castellnou: Barcelona

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques Aplicades a les CCSS 2 (pp. 309). Castellnou: Barcelona