*EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP  
 
 

o deixa de sorprendre poder admirar una joia del romànic en el cor de la ciutat de Barcelona. El seu nom, Sant Pau del Camp, ja ens delata un origen rural, entre hortes i camps. Com deia Alexandre Cirici en el seu llibre Barcelona pam a pam, Sant Pau del Camp és un dels llocs més exquisits de Barcelona, (...) al centre d'un barri populós, conserva la pau camperola de mil anys enrera.

   
Història -- Arquitectura -- Benedictisme -- Urbanisme -- Curiositats -- Informació -- Crèdits -- Castellano -- MapaWeb -- Contacte