PORTA PRINCIPAL DEL MONESTIR
Per conèixer el detall passeu el cursor per sobre l'imatge

La mà de Déu beneïnt Sant Mateu Sant Joan Sant Marc Sant Lluc Crist en Majestat amb Sant Pau a la dreta i Sant Pere a l'esquerra Medallons amb representacions visigòtiques Medallons amb representacions visigòtiques Creu  amb alfa i omega al centre, i les incripcions amb els noms de Pere i Pau. Al votant apareix una llegenda traduïda de la següent manera: "Aquesta porta és el camí del Senyor per a tots, el portal de l'horta de la vida. Veniu-hi tot passant per mi. Renard, per ell i per l'ànima de la seva esposa Ramona, va donar 7 morabatins per a fer aquesta esglèsia." Arquivolta decorada amb representacions de peixos, estrelles, caps humans, etc. Capitell d'estil corinti Capitell d'estil corinti Base possiblement aprofitada de la construcció del segle X Arquivolta llisa