El mapa correspòn a la zona que ocupava el monestir al 1835.

* Amb color verd s'ha senyalat les hortes del monestir.

* Amb color groc s'ha marcat aquella part del monestir que s'ha perdut.

* L'església, el claustre, la sala capitular i la petita part de la casa de l'abat que ha sobreviscut estàn marcats amb color taronja.