El mapa correspòn a la zona més occidental de la ciutat medieval.

* Amb color verd s'ha senyalat la zona d'extramurs.

* Amb color groc s'ha marcat aquella part de la ciutat que ja havia estat inclosa dins la segona muralla.

* La zona més grisa és part de l'enxamplament que es va dur a terme amb la tercera muralla, i que correspòn a l'actual Raval. Hi destaquen les Drassanes, tocant al mar, i el monestir de Sant Pau del Camp a la vora del camí de Montjuïc.

Extramurs Ciutat medieval dins la 2a muralla Monestir de Sant Pau del Camp Drassanes Ciutat medieval inclosa en la 3a muralla Camí del LLobregat (actualment carrer de l'Hospital) Camí de Pedralbes (ara carrer Tallers) Camí de Montjuïc (ara carrer de Sant Pau) Perímetre de la 2a muralla (actualment el passeig de Les Rambles) Camí de Montjuïc (actualment carrer de Sant Pau)