Traducciones --
       
Miguel de Cervantes M. de Cervantes   L'activació del botó corresponent a una d'aquestes imatges mostrarà, si convé, la traducció a una d'ambues llengües de la Comunitat Balear, dels texts originals.   Ramon Llull Ramon Llull
     
  La activación del botón correspondiente a una de estas imágenes mostrará, si procede, la traducción a una de las dos lenguas de la Comunidad Balear, de los textos originales.  
     
   
Volver - Tornar